Pühajärve Haridusselts
  Tulemiaruanne
 
Tulemiaruanne (kroonides)
  2010      2009    
2008       
Tulud                    
Liikmetelt saadud tasud 0 1500 0
Annetused ja toetused 91867 106412 293747
Tulu ettevõtlusest 5500 500 0
Muud tulud 32 121 0
Kokku tulud 97399 108533 293747
       
Kulud      
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20266 -151194 -57355
Mitmesugused tegevuskulud -4695 -6821 -11913
Tööjõukulud -16667 -82083 -110979
Kokku kulud -41528 -240098 -180247
       
Kokku põhitegevuse tulem 55871 -131565 113500
Finantstulud ja -kulud 0 -6 137
Aruandeaasta tulem 55871 -131571 113637
       

 
  Kontakt: Solveig Raave +372 55 987 416  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free