Pühajärve Haridusselts
  Bilanss
 
Bilanss (kroonides)
  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
AKTIVA        
Käibevara        
Raha ja pangakontod 84428 20 841 150760 36022
Nõuded ja ettemaksed 0 40238 37325  24338
KOKKU 84428 61 079 188085 60360
Põhivara 0 0 0 0
Aktiva (varad kokku) 84428 61 079 188085 60360
PASSIVA        
Lühiajalised kohustused        
Võlad ja ettemaksed 50 32572  28007  13919
Kohustused kokku 50 32572  28007  13919
Netovara        
Eelmiste perioodide aukumul. tulem 28507 160078 46441 51208
Aruandeperioodi tulem 55871 -131571 113637 -4767
Netovara kokku 84378 28507  160078  46441
Passiva (kohustused ja netovara) kokku 84428 61079 188085
60360

 
  Kontakt: Solveig Raave +372 55 987 416  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free