Pühajärve Haridusselts
  KÜSK - Šveitsi VÜF projekt
 


"Pühajärve Vabahariduskeskuse loomine" Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 3 556,71 eurot. Projekti üldine eesmärk on luua eeldused õppiva, areneva ja koostööd tegeva kogukonna kujunemisele. Otsene eesmärgiks on luua piirkonnas hea lähtepositsioon vabaharidusliku tegevuse taaskäivitamiseks: koostada võimaluste ja vajaduste kaardistus koos analüüsiga; koostada äriplaan koos turunduskava ja finantsanalüüsidega; tutvuda teiste Eestis tegutsevate vabahariduskeskuste kogemusega; parandada keskuse eestvedajate oskusi täiskasvanuõppe korraldamise osas.

Vabahariduskeskus kujutab endast koolitustegevuse kava ning süsteemi, mille keskuseks on Sihva küla Otepää vallas ning mille haardealasse kuuluvad eelkõige Otepää vald ja lähivallad Palupera, Puka, Sangaste, kokku 8448 elanikuga. Osa koolitustest haarab kogu Kagu-Eestit, Viljandimaad ja Tartumaad. Keskus kasutab ürituste ja koolituste läbiviimiseks Pühajärve Põhikooli ruume ning naabruskonnas asuvaid Vidrike, Kappermäe, Pilkuse külakeskusi. Vajadusel ka ümberkaudseid seminari ja konverentsikeskusi.

Teenus seisneb regulaarse vabaharidusliku koolitustegevuse korraldamises. Plaanis on järk-järgult käivitada 4 tüüpi koolitustegevust:

a) kohalikule kogukonnale mõeldud praktilisemat laadi õpitoad ja õpiringid (käsitöö, taaskasutus, kokandus, arvutiõpe jne).

b) kohalikule kogukonnale mõeldud enesearenduslikud kursused (keeled, enesejuhtimine, esinemisoskused, projektijuhtimine, karjääri planeerimine jne).

c) kohalikele üldhariduskoolidele suunatud koolitused (väärtuskasvatus, lapsevanemate täiendõpe näiteks lapse ealises psühholoogias, karjääri valikule suunatud kursused lõpuklasside õpilastele jne).

d) kohalikul eelisel, ressursil ja/või vajadusel põhinevad majanduslikult tasuvad erikursused (viinamarjakasvatus, giidi ja matkakorralduse õpe, juhtimiskoolitused).

 
  Kontakt: Solveig Raave +372 55 987 416  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free